Diverse berekeningen en formules


Diverse berekeningen 

Omrekenen van gewicht, massa, lengte, volume etc. 

 

Berekeningen en formules

 

pi =   3,14159265 (reken met 3,14)

r =    de straal van een cirkel

d =   de diameter

 

Oppervlakte

Rechthoek:  lengte x breedte

Cirkel:          pi x r x

Driehoek:    (hoogte x basis) / 2

 

Volume

Rechthoekige bak:   lengte x breedte x hoogte

Cylinder:                  pi x r x r x hoogte

Piramide:                 (basis x hoogte) / 3

 

Omtrek

Cirkel: pi x diameter

 

Inhoud

1 liter = 1000 ml. = 1 dm3

 

Een rechte bak van 100 x 100 x 100 cm heeft een inhoud van 1.000.000 cm3 = 1.000 dm3 = 1 m3

 

 

Gewicht

Gewicht:                volume x soortelijk gewicht

Soortelijk gewicht: gewicht / volume

Volume:                 gewicht / soortelijk gewicht

 

Procenten

1% = 1/100e deel

 

Onderstaand een aantal handige formules voor oppervlakteberekeningen van schepen

 


Onderwaterschip voor een niet diepstekende (zeil)boot:
Oppervlakte in m = 0,75 x lengte van de waterlijn x (breedte + diepgang)


Onderwaterschip voor een diep stekende zeilboot:
Oppervlakte in m2 = 0,5 x lengte van de waterlijn x (breedte + diepgang).


Bovenwaterschip:
Bovenwaterschip in m2 = (Lengte over alles x breedte) x 2 x hoogte waterlijn tot dek.


Oppervlak van het dek:
Oppervlak in m2 = (0,75 x Lengte over alles x breedte ) minus het oppervlak van de opbouw.