Zeeg


Een zeeg is in de scheepsbouw het oplopen van het boord in de lengterichting, volgens een gebogen lijn vanuit het midden van de lengte van het schip, naar de voor- en achtersteven.

 

De zeeg dient voor de zeewaardigheid en ter vergroting van het reservedrijfvermogen van het voor- en achterschip, waar, door het grotere vrijboord, inkomende golven minder schade aan kunnen richten.

                                                              De sloep hiernaast vertoont een mooie zeeg >>>